Vordingborg Jagt- og flugtskydningsforening stiftedes d. 9. maj 2017 ved sammenlægning af Vordingborg Dybsø Aunø Strandjagtforening og Vordingborg og Omegns Jagtforening.

Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område, som dækker gamle Vordingborg kommune og fremme disses interesser. Vi er en del af Danmarks Jægerforbund.

En af foreningens mærkesager er den frie jagtrets bevarelse på fiskeriterritoriet.  

Foreningen holder til på skydebanen i Ornebjerg, som hører til blandt de største flugtskydebaner på sjælland. Foreningen arbejder i øjeblikket på at få udbygget området ved skydebanen med en riffelbane således at vi meget gerne skulle ende op med et egntlig Jagtskyttecenter.

 Vi er også aktive indenfor træning af jagthunde, som vi anser for vigtige for udøvelsen af den bæredygtige jagt. 

Vi har en samarbejdsaftale med Vordingborg kommune, som bl.a. omfatter Vintersbølle Skov, hvor vi tilbyder nyjægere at komme på jagt under kyndig vejledning af erfarne jægere. Vi hjælper kommunen med regulering af råger i Vordingborg, ligesom vi bistår kommunen med pasningen af Sikahjortene i Kirkeskoven.

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/